Instagram 5 vuotta kilpailun säännöt Green Drive

1 artikla - Kilpailun järjestäminen

Yritys Green Drive MJ2S, (85265170200031), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 3 Allée des Bauches 38640 CLAIX, järjestää ilmaisen kilpailun ilman ostovelvoitetta sosiaalisessa verkostossa Instagram.

2 artikla - Osallistuminen

Kilpailu on avoin kaikille täysi-ikäisille luonnollisille henkilöille, jotka asuvat Euroopassa, lukuun ottamatta yrityksen Green Drive työntekijöitä ja kaikkia kilpailun järjestämiseen suoraan tai välillisesti osallistuvia henkilöitä.

Peliin osallistuminen on maksutonta ja tapahtuu 3 artiklassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

3 artikla - Osallistumisehdot

Osallistuakseen peliin osallistujien on suoritettava seuraavat vaiheet:

  1. Seuraa yrityksen Instagram-tilejä Green Drive: @greendrivetesla ja Dynotec: @dynotec.group
  2. Tykkää kilpailujulkaisusta.
  3. Merkitse vähintään 2 ystävää julkaisun kommenttiin.
  4. Jaa julkaisu tarinana tunnistamalla yrityksen tili osoitteessa Green Drive.

Kukin osallistuja voi lähettää vain yhden kelvollisen osallistumisen. Vaatimustenvastaiset tai puutteelliset osallistumiset hylätään automaattisesti.

4 artikla - Voittajan valinta

Voittaja valitaan satunnaisesti kaikkien niiden osallistujien joukosta, jotka ovat noudattaneet 3 artiklassa kuvattuja osallistumisehtoja. Arvonnan suorittaa 13. toukokuuta 2024 Flavie Lesenne tai Sarah Martin osoitteesta Green Drive. Kilpailu kestää 24. huhtikuuta 2024 klo 9.00 ja 13. toukokuuta 2024 klo 9.00 välisenä aikana.

Voittajaan otetaan yhteyttä suoralla viestillä, ja hänen on vastattava 15 päivän kuluessa lunastaakseen palkintonsa. Jos vastausta ei saada tämän ajan kuluessa, uusi voittaja arvotaan sattumanvaraisesti.

5 artikla - Palkinnot

Voittaja saa räätälöidyt vanteet, jotka ovat Green Drive:n ja Dynotecin yhteistyössä valmistama tuote. Palkinnon arvioitu arvo on 3 000 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa, palauttaa tai siirtää. Palkinto luovutetaan postitse tai Claixin näyttelytilassa.

6 artikla - Tulosten ilmoittaminen

Pelin tulokset ilmoitetaan Instagram-tilillä Green Drive 13. toukokuuta 2024 klo 9.00 julkaistavassa tarinassa.

7 artikla - Henkilötietojen suojaaminen

Kilpailun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan kilpailun järjestämiseen, eikä niitä missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille ilman osallistujien suostumusta.

8 artikla - Vastuu

Green Drive ei ole vastuussa teknisistä ongelmista tai ylivoimaisesta esteestä, jotka johtavat kilpailun peruuttamiseen tai muuttamiseen.

9 artikla - Erimielisyydet

Näihin sääntöihin sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kaikki kilpailuun liittyvät riidat ratkaistaan osoitteessa Green Drive.

10 artikla - Sääntöjen hyväksyminen

Kilpailuun osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen täydellistä hyväksymistä.

Claix, 24. huhtikuuta 2024.