Instagram 5 jaar wedstrijdregels Green Drive

Artikel 1 - Organisatie van de wedstrijd

Het bedrijf Green Drive MJ2S, (85265170200031) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3 Allée des Bauches 38640 CLAIX, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting op het sociale netwerk Instagram.

Artikel 2 - Deelname

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen van wettelijke leeftijd, woonachtig in Europa, met uitzondering van werknemers van het bedrijf Green Drive en elke persoon die direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de wedstrijd.

Deelname aan het spel is gratis en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen in artikel 3.

Artikel 3 - Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen aan het spel moeten deelnemers de volgende stappen doorlopen:

  1. Volg de Instagram-accounts van het bedrijf Green Drive: @greendrivetesla en Dynotec: @dynotec.group
  2. Vind de wedstrijdpublicatie leuk.
  3. Tag ten minste 2 vrienden in een reactie op de publicatie.
  4. Deel de publicatie als een verhaal door het bedrijfsaccount te identificeren op Green Drive.

Elke deelnemer mag slechts één geldige inzending insturen. Niet-conforme of onvolledige inzendingen worden automatisch gediskwalificeerd.

Artikel 4 - Selectie van de winnaar

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle deelnemers die hebben voldaan aan de deelnamevoorwaarden zoals beschreven in artikel 3. De trekking zal worden uitgevoerd op 13 mei 2024 door Flavie Lesenne of Sarah Martin van Green Drive. De wedstrijd loopt van 24 april 2024 om 9 uur 's ochtends tot 13 mei 2024 om 9 uur 's ochtends.

De winnaar wordt gecontacteerd via een rechtstreeks bericht en moet binnen 15 dagen antwoorden om zijn/haar prijs op te eisen. Als er binnen deze periode geen antwoord is ontvangen, wordt er willekeurig een nieuwe winnaar getrokken.

Artikel 5 - Prijzen

De winnaar ontvangt op maat gemaakte velgen, een product van Green Drive in samenwerking met Dynotec. De geschatte waarde van de prijs is € 3.000. De prijs kan niet worden geruild, terugbetaald of overgedragen. De prijs wordt per post of in de showroom in Claix uitgereikt.

Artikel 6 - Bekendmaking van de resultaten

De uitslag van het spel wordt bekendgemaakt op het Instagram-account van Green Drive in een story op 13 mei 2024 om 9 uur 's ochtends.

Artikel 7 - Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van de wedstrijd en worden in geen geval doorgegeven aan derden zonder toestemming van de deelnemers.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Green Drive kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van technische problemen of overmacht die leiden tot de annulering of wijziging van de wedstrijd.

Artikel 9 - Geschillen

Dit reglement is onderworpen aan de geldende wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de wedstrijd wordt beslecht door Green Drive.

Artikel 10 - Aanvaarding van de regels

Deelname aan de wedstrijd impliceert volledige acceptatie van dit reglement.

Claix, 24 april 2024.