Instagram 5 år tävlingsregler Green Drive

Artikel 1 - Organisation av tävlingen

Företaget Green Drive MJ2S, (85265170200031) vars säte är beläget på 3 Allée des Bauches 38640 CLAIX, anordnar en gratis tävling utan köpskyldighet på det sociala nätverket Instagram.

Artikel 2 - Deltagande

Tävlingen är öppen för alla fysiska personer som är myndiga och bosatta i Europa, med undantag för anställda i företaget Green Drive och alla personer som direkt eller indirekt är involverade i organisationen av tävlingen.

Deltagande i spelet är kostnadsfritt och sker i enlighet med de villkor som anges i artikel 3.

Artikel 3 - Villkor och bestämmelser för deltagande

För att delta i spelet måste deltagarna genomföra följande steg:

  1. Följ företagets Instagramkonton Green Drive: @greendrivetesla och Dynotec: @dynotec.group
  2. Gilla tävlingspublikationen.
  3. Tagga minst 2 vänner i en kommentar till publikationen.
  4. Dela publikationen som en berättelse genom att identifiera företagets konto på Green Drive.

Varje deltagare får endast skicka in ett giltigt bidrag. Icke-kompatibla eller ofullständiga bidrag kommer automatiskt att diskvalificeras.

Artikel 4 - Val av vinnare

Vinnaren kommer att väljas slumpmässigt bland alla deltagare som har uppfyllt de villkor för deltagande som beskrivs i artikel 3. Dragningen kommer att utföras den 13 maj 2024 av Flavie Lesenne eller Sarah Martin på Green Drive. Tävlingen pågår från den 24 april 2024 kl. 09.00 till den 13 maj 2024 kl. 09.00.

Vinnaren kommer att kontaktas via direktmeddelande och måste svara inom 15 dagar för att hämta sitt pris. Om inget svar inkommer inom denna period kommer en ny vinnare att dras slumpmässigt.

Artikel 5 - Priser

Vinnaren kommer att få specialanpassade fälgar, en produkt från Green Drive i samarbete med Dynotec. Prisets uppskattade värde är 3 000 euro. Priset kan inte bytas ut, återbetalas eller överföras. Priset kommer att delas ut per post eller i utställningslokalen i Claix.

Artikel 6 - Meddelande av resultat

Resultatet av spelet kommer att meddelas på Instagram-kontot Green Drive i en story den 13 maj 2024 kl. 9.00.

Artikel 7 - Skydd av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för att anordna tävlingen och kommer under inga omständigheter att lämnas ut till tredje part utan deltagarnas samtycke.

Artikel 8 - Ansvarsskyldighet

Green Drive kan inte hållas ansvarigt i händelse av tekniska problem eller force majeure som leder till att tävlingen ställs in eller ändras.

Artikel 9 - Tvister

Dessa regler är underkastade gällande lag. Eventuella tvister i samband med tävlingen ska avgöras av Green Drive.

Artikel 10 - Godkännande av reglerna

Deltagande i tävlingen innebär ett fullständigt godkännande av dessa regler.

Claix, den 24 april 2024.