GreenDrive-godkända installatörer

Varför lita på våra partner?

Under partnerskapet beslutades det om kvalitetskrav för att säkerställa att installationen av denna produkt görs på ett korrekt sätt med betrodda partners. De utvalda företagen uppfyller våra krav på installationskvalitet. Våra samarbetspartners är verkligen samvetsgranna yrkesmän och installationen av våra produkter sker under noggrann övervakning. När det gäller våra elektriska domkrafter kommer de till exempel att ägna särskild uppmärksamhet åt att följa alla kabeldragningar så att varje kabel är fixerad och att dess position kontrolleras så att den inte avger något parasitljud eller orsakar något fel.